Petra vavříková/ 17 října, 2023/ Aktuality

TJ Sokol Poruba vyhlašuje výběrové řízení na provoz restaurace. Bližší informace níže nebo následně na emailu hospodar@sokolporuba.cz.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na provozovatele nebytových prostor – restaurace TJ Sokol Poruba

Tělocvičná jednota Sokol Poruba vyhlašuje výběrové řízení na pronájem restaurace.

Předmět a místo pronájmu:

 • pronájem nebytového prostoru (včetně zázemí kuchyně a přilehlé letní zahrádky) k provozování hostinské činnosti v restauraci TJ Sokol Poruba
 • celková podlahová plocha restaurace je 174,19 m2
 • adresa nemovitosti: Vřesinská 121/97, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00

Datum a doba pronájmu:

 • požadujeme zahájení pronájmu v co nejkratším termínu, nejlépe od 1. 12. 2023 a na dobu neurčitou

Náležitosti nabídky:

 • podnikatelský záměr na využití restauračního prostoru, včetně způsobu provozování restaurace
 • zkušenosti a praxe v provozu restaurace včetně referencí
 • kopie dokladů k prokázání příslušné kvalifikace – živnostenský list, výpis z OR
 • kopie dokladů o trestní bezúhonnosti a bezdlužnosti

TJ Sokol Poruba jako zadavatel má zájem o pravidelný provoz restaurace, dále má zájem o zajištění občerstvení při akcích pořádaných v areálu TJ Sokol Poruba.

Po dohodě se zadavatelem je možná prohlídka restauračního zařízení, jak interiéru, tak exteriéru.

Při posuzování přijatých nabídek bude přihlíženo k následujícím kritériím:

 • nabízené roční nájemné bez DPH za pronájem prostor restaurace
 • zkušenosti a praxe v pohostinství včetně referencí
 • podnikatelský záměr na provozování restauračního zařízení

Lhůta podání nabídky:

 • písemné nabídky na níže uvedený email doručte nejpozději do 31. 10. 2023.
 • doručení nabídky bude potvrzeno emailem s uvedením dalších informací k výběrovému řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců o pronájem, popř. výběrové řízení zrušit.

Identifikační údaje zadavatele:

Tělocvičná jednota Sokol Poruba, IČ: 41034635, Vřesinská 121/97, Ostrava-Poruba, 708 00, hospodar@sokolporuba.cz

Zveřejněno:

WEB: www.sokolporuba.cz
FB: facebook.com/telocvicna.jednota.sokol.poruba

Instagram: tj_sokol_poruba