Pro zajištění bezpečného provozu a zdravého prostředí žádáme zdvořile hosty o dodržování řádu SAUNY SOKOL. V případě jeho porušení může být porušitel vykázán z prostor saunového světa.

1. Vstup dětem do 5 let zakázán. Dětem do 15 let vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

2. Vstup dále zakázán osobám:

– se zdravotními potížemi (např. vysoký krevní tlak, srdeční choroby, přenosné kožní, vlasové či jiné infekční nemoci),

– v podnapilém stavu.

3. Osobám s omezenou pohyblivostí je z bezpečnostních důvodů vstup do saunového světa povolen pouze s doprovodem asistenta.

4. Ortopedické berle, vodící hole, protézy, ortézy, případně jiné pomůcky musí být z hygienických důvodů před vstupem do saunového světa uloženy v šatnách.

5. Veškeré cennosti patří pouze do trezoru.

6. Do prostor sauny vstupujte bez tašek či batohů. Tyto prosím odložte v šatně.

7. Vstup možný pouze bez plavek.

8. Zákaz vnášení a konzumace vlastních potravin a nápojů.

9. Zákaz kouření ve všech prostorách saunového světa.

10. V prostorách sauny platí přísný zákaz pořizování audiovizuálních záznamů.

11. V prostorách sauny se nechovejte hlučně, neběhejte či jinak neohrožujte bezpečnost a zdraví své i ostatních návštěvníků. Dodržujte základní pravidla slušnosti.

12. V prostorách sauny dbejte na čistotu a hygienu. Před vstupem do ochlazovacího bazénu se vždy osprchujte.

13. Nenechávejte zapůjčená prostěradla a osušky na lehátkách a křesílkách. Tyto budou obsluhou odebrány.

14. Je zakázáno zvyšovat vlhkost v saunách (přidáváním vody, ledu na kamna apod.).

15. Návštěvník, který poškodí vybavení sauny, je povinen způsobenou škodu nahradit.

16. Saunia neodpovídá za újmu, kterou si návštěvníci způsobí vlastní neopatrností (např. na kluzkých podlahách nebo schodech).

17. Dbejte pokynů obsluhy SAUNY SOKOL.

Prosíme všechny návštěvníky o dodržování tohoto návštěvního řádu. Při jeho nerespektování mohou být návštěvníci ze saunového světa vykázáni.