Petra vavříková/ 7 února, 2024/ Aktuality

Před neuvěřitelnými 130 lety byla jako druhá sokolská jednota založena Tělocvičná jednota Sokol Poruba. Tou první byla jednota opavská, která byla založena o deset let dříve. Podnět k založení porubské jednoty dal jedenáctičlenný „zřizovací výbor“, jehož členové 10.června 1894 předložili zemské vládě slezské ke schválení Stanovy tělocvičné jednoty SOKOL v Porubě. Ustavující valná hromada se pak uskutečnila 15.července 1894 za účasti 19 místních a 21 členů okolních obcí.

Začátky nebyly jednoduché, ale představitelé Sokola – bratři Adolf a Josef Bárta, Antonín a Adolf Besta, Ignác Blažej, Jan Dědek a další pod heslem NI ZISK – NI SLÁVU statečně překonávali počáteční překážky a předsudky a trpělivě budovali naši sokolskou jednotu. Následně si svépomocí v roce 1901 postavili sokolovnu, která s různými dostavbami přežila i těžké období války dodnes.

Více z historie si můžete přečíst v záložce HISTORIE zde na webu.

Oslavit 130 let založení Sokola Poruba můžete spolu s námi v neděli 9.6.2024. Bude na vás od 14 hodin čekat bohatý doprovodný program, ukázky našich oddílů a věříme, že si toto krásné jubileum spolu skvěle užijeme.

Při této příležitosti bychom velice rádi poděkovali všem, kteří se svou činností starají jak o chod a fungování sokolovny a sportovišť, tak děkujeme všem trenérům, kteří se starají s chutí a radostí o malé i velké sokoly. Také bychom rádi poděkovali všem, kdo se podílí na financování naší jednoty, hlavně podpora České obce sokolské, Národní sportovní agentury, Města Ostravy, Moravskoslezského kraje a Městského obvodu Poruba je pro nás stěžejní a nepostradatelná. Děkujeme.