Petra vavříková/ 20 března, 2023/ Aktuality

Na čtvrtek 16.3.2023 byla svolána jako každý rok Valná hromada naší Tělocvičné jednoty. Zúčastnilo se ji 20 z 21 pozvaných delegátů všech oddílů. Na programu byly zprávy o činnosti jak celé jednoty, tak všech oddílů. Dále plány na letošní rok a také samozřejmě nechyběly informace o hospodaření jak TJ, tak oddílů. I přes ne zrovna příznivou dobu se daří jednotě udržet se v kladných číslech.

Důležitým úkolem pro další období je zejména získat a udržet co nejvíce malých i velkých sokolíků u sportu či jakékoli pohybové aktivity. Dále samozřejmě hospodařit v kladných číslech a udržovat sportoviště v dobrém stavu. K tomu nám pomáhají zejména dotace a to zejména z města Ostrava, NSA, MS kraje a také z obvodu Poruba.

V závěru VH nechybělo poděkování starosty všech cvičitelům a trenérům za jejich obětavou práci, kdy se věnují ve svém volném čase hlavně dětem a mládeži.