Petra vavříková/ 15 prosince, 2020/ Aktuality

Oddíl všestrannosti pod vedením Šárky Budíkové a Lídy Bestové připravil našim nejmenším Sokolíkům „Mikuláškou besídku“. A protože jsme sportovci, místo básniček a písniček předvedli nejmenší cvičenci Mikulášovi, jak jsou šikovní sokoli :-). Drobné sladkosti dostali pak od Mikuláše v malých sokolských batůžcích.