Petra vavříková/ 8 března, 2022/ Aktuality

Ihned, když začalo být jasné, že Ukrajina a její obyvatelé budou potřebovat pomoci, kontaktovali jsme našeho kolegu trenéra házené a přítele z Užhorodu Boryse Petrovského s nabídkou pomoci.

Výsledkem je nyní finanční podpora Borysovy rodiny, který šel osobně bránit svou vlast a pak pro čtyři mladé ukrajinské házenkářky, které přijely evakuačním vlakem do Ostravy a nyní všichni v Sokole Poruba děláme vše pro to, aby se u nás holky cítily v rámci možností jako doma a mohly u nás trénovat, nevypadnout ze sportovního zápřahu, a alespoň na chvíli mohly zapomenout na strasti v jejich rodné krajině. Vlna solidarity se spustila i v tomto případě a máme dobrovolníky a podporovatele, kteří nám pomáhají s vyřizováním formálních náležitostí, překlady a materiálním zajištěním.

Naším dalším cílem je adresná finanční sbírka na pomoc konkrétním osobám – právě rodině Boryse Petrovského a pro úhradu základních potřeb čtyřech házenkářek Tey, Olgy, Táni a Máji.  Jelikož jsme v organizaci jakékoli sbírky nováčci, spojili jsme se se senátorem, panem Nytrou, který naši aktivitu sám podpořil a zaštítil. Jsme za to moc rádi.

Předsedy oddílu házené Honzy Zezulčíka jsme se zeptali, jak kromě financí je možno případně pomoci:

„Díky našim známým a přátelům jsme prozatím zajistili děvčatům ubytování hotelového typu a stravu, ale pouze dočasně. Hledáme další možnosti, kde bychom čtyři holky mohli ubytovat na delší dobu, nejlépe do bytu. Pokud by někdo měl k dispozici volný, relativně zařízený byt, moc by nám to pomohlo. Máme už pro holky vyhlídky na brigády, ale vše je na delší řešení, vzhledem ke složitější legislativě. Zatím se seznamují s městem, chodem oddílu a celého Sokola, učí se česky, pomáhají s tréninky mládeže a pomohou také při sportování malých ukrajinských dětí u nás na sokolovně. Zapojili jsme se do výzvy města pro sportovní oddíly a spolky ohledně aktivit pro uprchlíky. Budeme tedy rádi za jakoukoli formu příspěvků či pomoci, ať už materiální nebo finanční na zřízený transparentní účet.“


Děvčata se po nezbytných úředních formalitách v úterý poprvé seznámila i s tréninkem našeho A týmu a konečně si mohla opět zatrénovat. Úsměv na tvářích i přes tréninkovou námahu a pot byl všem krásnou odměnou.

V pondělí na TV POLAR v regionálních zprávách nechyběla krátká reportáž. Můžete ji shlédnout ZDE

Pokud se k nám chcete přidat, přispět spolu s námi můžete na transparentní účet 2701902831/2010, případně se obraťte na tyto kontakty:

Mgr.Jan Zezulčík, dhc@sokolporuba.cz, 724079212

Petra Vavříková, hazena@sokolporuba.cz, 605434620

Přemysl Blaha, starosta@sokolporuba.cz, 606661102

Ing.Zdeněk Nytra je český politik a hasič, v letech 2001 až 2016 ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, od roku 2016 senátor za obvod č. 70 – Ostrava-město, od roku 2018 zastupitel města Ostrava, v letech 2006 až 2018 zastupitel městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, člen ODS.